Polski Komitet Pomocy Społecznej

O nas

  • baner.png
 
 
O nas  
        Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom. Które to z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym i bezdomnym.
logo_eu.jpg
         Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Krajowy Program Operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej jest organizacją partnerską uczestniczącą w programie, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w formie paczek żywnościowych. Przyczynia się to do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
 
 
Program 2018 – czas realizacji sierpień 2018 – czerwiec 2019
 
Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraca 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:
- 1268 pln dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028 pln dla osoby w rodzinie
 
Od 1.10.2018r kryterium dochodowe wynosi:
- 1402 pln dla osoby samotnie gospodarujacej
- 1056 pln dla osoby w rodzinie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.07.2018r. 
Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Programie dokonują Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania.
 
W Podprogramie 2018 r. limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 49 kg i obejmie następujące produkty: 
 
- groszek z marchweką 3,60kg;
- fasola biała 3,60kg;
- koncentrat pomidorowy 1,60kg;
- buraczki wiórki 1,05kg;
- powidła śliwkowe 1,80kg;
- makaron jajeczny 4,50kg;
- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,50kg;
- ryż biały 3kg;
- kasza gryczana 1,50kg;
- herbatniki maślane 0,80kg;
- mleko UHT 7l;
- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40kg;
- szynka drobiowa 3kg;
- szynka wieprzowa mielona 2,1kg;
- pasztet wieprzowy 0,64kg;
- kabanosy wieprzowe 0,360kg
- filet z makreli w oleju 1,7kg
- cukier biały 4kg;
- olej rzepakowy 4l;
- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4kg
- gołąbki w sosie pomidoworywm 1,6kg
Informujemy, iż osoby zainteresowane i kwalifikujące sie do pomocy żywnościowej z programu PO PŻ mogą zgłaszać się do ośrodków Pomocy Społecznej.
 
 
W ramach dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących ZO PKPS będzie prowadził działania towarzyszące, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w formie programów i warsztatów edukacyjnych.
Aktualne szczegółowe informacje zamieszczane będą na plakatach wywyieszanych w OPS i na tablicach informacyjnych dostępnych w Urzędach i w punktach wydawania żywności na trzy dni przed datą odbycia się warsztatów.
 
Terminy i miejsca odbioru paczek żywnościowych:
Białystok - magazyn ul. Węglowa 8 - 09.11.2018, 07.12.2018 (godz. 8.30-13.00)
Kuźnica - Gminny Ośrodek Kultury - 20.11.2018 (godz. 7.30 - 14.30)
Janów - Urząd Gminy - 16.11.2018 (godz. 7.30 - 14.30) 
Szudziałowo - Świetlica Gminna - 26.11.2018 (godz. 7.30 - 15.00)
Krynki - Świetlica Straży Pożarnej przy ul. Bema - 27.11.2018 (godz. 7.30 - 15.00)
Dąbrowa Białostocka - Urząd Miasta i Gminy, ul. Solidarności 1 - 12.12.2018r (godz. 8.00-15.00)
Sidra - Urząd Gminy, ul. Rynek 5 - 13.12.2018r. (godz. 8.00 - 15.00)
Nowy Dwór - Szkolna Sala Gimnastyczna, ul. Wesoła 2 - 14.12.2018r. (godz. 8.00 - 15.00)
Siemiatycze - Gimnazjum nr. 1, ul. Grodzieńska - 12.12.2018r (godz. 8.00 -15.00)
 
Program PO PZ realizują:
Zarząd Rejonowy PKPS w Siemiatyczach tel. 85 730 41 00, ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze
Zarząd Rejonowy PKPS w Sokółce tel. 85 711 08 37, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka – Miejsca wydawania: Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1; Janów ul. Parkowa 3; Krynki ul. Piłsudskiego 5; Kużnica ul. 1000-lecia PP 1; Nowy Dwór ul. Wesoła 2; Sidra ul. Rynek 5; Szudziałowo ul Górna 4a
Zarząd Okręgowy PKPS dla mieszkańców Białegostoku tel. 85 741 18 82, ul. Węglowa 8
Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu należy składać w biurze ZO PKPS w Białymstoku tel. 85 741 28 82, e-mail zopkps@poczta.onet.pl